Sykdommer i fordøyelsesapparatet

Har vi ikke alle opplevd at hunden vår har løs mage/diaré og legger igjen avføring i små klatter? Hvor irriterende! Det finnes utallige grunner til at hunden får dårlig mage, så her får hver enkelt gå igjennom hva hunden kan ha fått i seg. Vi bør kanskje dog være oppmerksom på om hunden har spolorm eller parvovirus-infeksjon (hundepest). Symptomer på det siste er dersom du opplever at hunden er tydelig syk med oppkast og feber, som etter hvert fører til diaré og oppkast med blod i.

Men vi kan se etter om hunden har uvanlig stor appetitt (sukkersyke?)/dårlig appetitt om den spiser avføring fra andre hunder eller til og med sin egen avføring.

Hunden kan også få forstoppelse. Ofte kan det skyldes noe den har fått i seg, eksempelvis noe for stort som den ikke har fått fordøyd.

I enkelte tilfeller ser vi også at noen hunder får magedreiing. Det medfører forstoppelse i tarmene med den følge at lufta ikke slipper ut. Med andre ord får vi en gassoppsamling. Magedreiing innebærer at magesekken vrir seg rundt i sin egen akse.

Enkelte ganger ser vi at hunder spiser andres avføring. Tilstanden bærer det klingende navnet Coprohagia. Hva tilstanden kommer av, vites ikke sikkert, men mulige forklaringer som det pekes på, er spiseforstyrrelse, for fettrikt fôr, problemer knyttet til bukspyttkjertel, infeksjon i tarmkanal. Problemer som kan oppstå er kraftig diaré og infeksjon i mage/tarm.

Av innvollsormer som hunden kan få, er de vanligste spolorm og bendelorm. Ingen av disse smitter over på oss mennesker. Spolormen kan hunden få ved å lukte på andre hunders avføring (som har spolorm). Husk derfor på å ta ormekur for å forhindre slike tilstander!

Se artikkel: www.dyreklinikk.no/ artikkel/ut_kat.php?KID=32