Sykdommer i bevegelsesapparatet

Spesielt for engelsksetteren er hjernesvinn (Ceroid lipofucinose). Det er en sykdom som gir seg det utslag at hunden blir døv, orienterer seg dårlig og får svekket balanse. Etter hvert vil den også utvikle epileptiske anfall. Siden sykdommen er så spesiell for engelsksetteren, er det fra 1. januar 2007 pålagt å ta blodprøve for å avdekke eventuell CL på hunder (registrerte i NKK) som skal brukes i avl. Se artikkel: www.nesk.no   Søk på ”hjernesvinn”

Hundefolk har i lang tid måtte forholde seg til problematikken rundt hofteleddsdysplasi (HD). HD er en lidelse som skyldes at leddskålen i hoften ikke omslutter leddkulen riktig. I det lange løp medfører det at det dannes forkalkninger for å støtte leddkulen. Forholdet vil i alvorlige tilfeller medføre at hunden vil får problemer med å bevege seg uten besværligheter.

Se artikkel: www.mo.dyreklinikk.no/ hofteleddsdysplasi_hd.htm

Engelsksetteren er spesielt utsatt for ceroid lipofucinose eller hjernesvinn.

En annen sykdom er osteochondrose som sees ved at hunden halter. Årsaken ligger i at bruskbiter løsner fra albuleddet eller bogbladet. Se artikkel: www.dyrewebben.no/…/ artikler/teller.php?id=10

Men det kanskje mest vanlige er at hunden utvikler sykdommer som skyldes ”vanlige” skader oppnådd i aktivitet i fjellet. Det kan være sårskader, sårbenhet, slag, fall og så videre. Noe vi kan være med å forebygge er skader som oppstår på potene/leggene grunnet hardt underlag (pass på sykling med hund på asfalt), eller is/skare i fjellet om vinteren.