Sykdommer grunnet forgiftning

Forgiftninger skyldes som regel hoggormbitt eller gifter vi mennesker har lagt ut til bekjempelse av skadedyr. Forgiftning kan medføre en alvorlig tilstand og i verste fall føre til døden. Ved mistanke om forgiftning bør derfor hunden så raskt som mulig komme til behandling hos veterinær.