Delta på jaktprøve?

”Nei, jeg kommer ikke til å være med på jaktprøver,” sa jeg til oppdretteren av min første engelsksetter Lapphaugen’s G. Zappa. Jeg hadde ikke kjøpt hund for å drive med slikt, men for å ha en turkamerat i fjellet, samt ha en jakthund. Men det gikk ikke lenge før jeg begynte å lure litt på hvordan min Zappa var i forhold til andre hunder. Jeg syntes jo at han gikk aldeles enormt i terrenget, fant fugl og var svært ivrig. Hadde jeg kanskje verdens beste fuglehund på første forsøk? Det fant jeg fort ut at jeg definitivt ikke hadde! Men etter første prøvedeltakelse var min iver vekt.

Å delta på jaktprøver er svært sosialt, mange gode bånd til andre deltakere blir knytt. Videre er det interessant å oppleve gode hunder i fjellet, og det er lærerikt! Her kan man få tips og råd ikke bare direkte fra andre deltakere, men ved bare å studere og se. Dessuten er jaktprøvesporten viktig for avlsarbeidet som drives rundt omkring i landet i de ulike rasene. Og så får du en god anledning til å komme deg ut i fjellet selv om det skulle blåse og regne noe!

I dag har vi to typer jaktprøver. Den største og mest vanlige er jaktprøver for stående fuglehunder. Den andre er de såkalte kombinerte prøver. Sistnevnte prøve har to elementer i seg. Hunden skal avsøke vannkanter som er sivbevoks, for deretter å gjennomføre en slep-prøve. Ved avsøkings-prøven skal hunden vise systematikk, stil og fart (rolig) og det er søksmønsteret som bedømmes. Ved slep-prøvedelen skal hunden bringe tilbake utlagt bytte (eksempelvis rype) ved å følge sporet etter byttet som på forhånd er trukket i en gitt retning.De fleste hunder som stiller på denne type prøve, er av rasen vorsteh.

Den andre hovedformen for jaktprøver, er prøver for stående fuglehunder. Alle fugelhundraser stiller på disse prøvene. Vi har i dag 3 former for slike prøver: høyfjellsprøver, skogsfuglprøver og lavlandsprøver. Av disse er det høyfjellsprøvene som samler flest deltakere og som det er flest arrangementer av.

I motsetning til skogsfuglprøver som kun har en prøveklasse- AK, og hvor hunden må være fylt 2 år, har lavlandsprøvene og høyfjellsprøvene 3 startklasser. UK er for de yngste hundene under 2 år, AK for hunder fylt 2 år, og VK (vinnerklasse) for hunder som har oppnådd premieringen 1. AK

Ved bedømmelsen på lavlands- og høyfjellsprøvene er målet at hunden kommer i stand for fugl, reiser denne presist og er rolig i skudd og oppflukt. Dessuten skal hunden i VK apportere utlagt eller skutt fugl. I AK skal enten hunden på forhånd ha oppnådd et apportbevis, eller den må apportere medbrakt utlagt fugl. I UK er det ingen krav om apport.

Så har du ikke deltatt på en jaktprøve, er det bare å hive seg ut i det!