Rasebeskrivelse

Fra Nesk (Norsk Engelsksetterklubb) sitt kompendium «Rasebeskrivelse», leser vi innledningsvis følgende:

«I Tyskland, Danmark og Sverige jaktet man tidlig med stående fuglehunder – de såkalte hønsehunder. Danske jegere brakte med seg slike hunder til jakt i Norge. Men det var først i midten av forrige århundre, da de engelske «gentlemen» tok med seg sine settere hit til landet, at interessen for denne form for jakt ble vekket her hos oss

Les mer fra kompendiet her:

En rasebeskrivelse fra NESK