Hundens sykdommer

En hund kan også bli syk! I likhet med oss mennesker vil den rask gi signaler om at tilstanden ikke er bra. Å eie en hund innebærer at vi viser kjærlig omtanke for og passer på at hunden holder seg så frisk som det lar seg gjøre. Ser vi unormal oppførsel, bør vi være på vakt og sette inn tiltak. Husk: hunden kan ikke selv gå til veterinæren eller apoteket!

Unormal atferd kan være alt fra oppkast og diaré, kløe, rennende øyne, til brekninger, hoste, dårlig matlyst med mere. Uansett hva du ser, er det viktig at du tar hånd om din firbente venn.

Jeg har forsøkt å kategorisere ulike sykdommer og plager i 3 områder:

  • Hudsykdommer
  • Sykdommer i fordøyelsesapparatet
  • Sykdommer i bevegelsesapparatet
  • Sykdommer grunnet forgiftning
  • Andre sykdommer

Du finner disse i menyen under «Hundens sykdommer».