Begrenset jakt i Finnmark?

En kommisjon som holder på å kartlegge hvem som eier ulike områder i Finnmark, har i en rapport konkludert med at det er befolkningen i Karasjok som eier arealet i Karasjok. Konsekvensen i ytterste fall vil være at rypejakta i Karasjok kan bli solgt til høystbydende i følge utmarksleder i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Med tanke på den frie jakta som har vært i Finnmark, vil dette være en katastrofe for den oss «vanlige» jegere fra andre deler av landet. Og etter mitt syn nok et bevis på at allmenn-ferdselen stadig vekk er under angrep på så mange hold. Mer og mer blir solgt til pengesterke mennesker og investorer som ser muligheten til å kunne forlyste seg selv og sine samt tjene penger på andre. Var det slik vi ville ha det?

Les mer på NRK her!