Mange jakter rype i Finnmark og derfor vil det alltid være interessant hvor stor rypekvotene blir. I år er de fastsatt til 4 ryper totalt per dag (lirype og fjellrype tilsammen).

Rypetellinga i august viste at det går mot et middels år med relativ små kull og store variasjoner.

Les rapport fra FEFO her.