Om noen dager er det slutt på båndtvangen. Jaktprøvene starter opp og det er kort tid til selve jaktstart 10 september. Hva kan vi så forvente – hvordan står det til med rypebestanden 2019? Forhåpentligvis vil rypetellingene som er i gang over hele landet, kunne gi noen indikasjoner på det. Men et visst inntrykk kan vi også få ved å lese hva de ulike fjellstyrene rapporterte  etter tellingene vinteren og våren 2019. Så i påvente av nye tellinger, kan vi lese fra fjellstyrene.