I en pressemelding fra FeFo (Finnmarkseiendommen) meldes det om stor nedgang i antall felte ryper i jaktsesongen 2017/2018. Nedgangen er naturlig ut fra de mål som ble satt etter rypetakseringen foran jaktsesongen.

Les mer fra pressemeldingen her.