Mange har gjennom flere år valgt seg Finnmark for rypejakta. Der som andre steder i landet, har rypebestanden svingt mye i løpet av årene. Nå sist (jaktsesongen 2017/2018) viste rypetakseringen foran jaktsesongen en dramatisk nedgang, noe som førte til lave dagskvoter. Mange valgte også å ikke dra til Finnmark denne sesongen.

Nå har FeFo (Finnmarkseiendommen) nylig holdt et webseminar om småviltjakta i Finnmark. Webseminaret var et ledd i en høringsrunde som avsluttes 15 seminar. Høringen tok for seg 13 punkter med foreslåtte tiltak. Interessante punkter for de av oss som ikke er tilhørende i Finnmark, gjaldt å ta større hensyn til lokale jegere ved ressursknapphet, vente med salg av jaktkort til etter rypetakseringen og ikke minst (for mange) regulering av bruk av løs hund.

Les høringsdokumentet her!