«Rødlistingen av lirype og fjellrype er et symptom på at fjellets økosystemer er i endring – uten at vi er i stand til å stille en diagnose på hva som faktisk skjer.

En februardag for 104 år siden holdt Fridtjof Nansen foredrag i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Temaet var «vekslinger i rypebestanden». Ryper var – da som nå – det mest populære viltet. I tillegg utgjorde rypene en betydelig økonomi. I gode år ble hundretusener av ryper eksportert fra Norge. Men problemet var at gode rypeår alltid ble etterfulgt av magre.»

Les denne interessante kronikken skrevet av professor Rolf A Ims og forsker John-André Henden begge ved Norges Arktiske universitet i Morgenbladet 22 februar 2018.